Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thiết bị ActiVote

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thiết bị ActiVote

Activote là hệ thống đánh giá trắc nghiệm, khi sử dụng thiết bị này trong thời gian ngắn giáo viên có thể dễ dàng hiểu được sự tiếp thu của học sinh thông qua các câu hỏi đòi hỏi tính trả lời nhanh và chính xác. Từ đó thầy cô có thể đánh giá được bài giảng của mình có hiệu quả và thu hút được sự chú ý của học sinh hay không. Hướng…

Đọc tiếp