Tài nguyên

Gói Tài Nguyên ActivInspire – Ảnh Động ICON – Đẹp

7418
Miễn phí

Gói tài nguyên ActivInspire _ Ảnh động Hoa

10055
Miễn phí

Gói tài nguyên ảnh động Chữ và Số

8810
Miễn phí

Tài Nguyên ActivInspire _ Gói Ảnh Động Về Các Loài Động Vật.

8537
Miễn phí

Gói Tài Nguyên Hỗ Trợ Soạn Bài Giảng Tương Tác trên Phần Mềm ActivInspire

29094
Miễn phí

Bộ video Phương tiện giao thông dành cho mầm non – Hoàn toàn miễn phí.

5158
Miễn phí

Bộ ảnh nền đẹp dành cho thiết kế bài giảng tương tác.

99693
Miễn phí

video in content

2606
Miễn phí

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tạo bài giảng tương tác

2569
Miễn phí