Tài nguyên

Gói Tài Nguyên ActivInspire – Ảnh Động ICON – Đẹp

8626
Miễn phí

Gói tài nguyên ActivInspire _ Ảnh động Hoa

12020
Miễn phí

Gói tài nguyên ảnh động Chữ và Số

9894
Miễn phí

Tài Nguyên ActivInspire _ Gói Ảnh Động Về Các Loài Động Vật.

10197
Miễn phí

Gói Tài Nguyên Hỗ Trợ Soạn Bài Giảng Tương Tác trên Phần Mềm ActivInspire

32641
Miễn phí

Bộ video Phương tiện giao thông dành cho mầm non – Hoàn toàn miễn phí.

6407
Miễn phí

Bộ ảnh nền đẹp dành cho thiết kế bài giảng tương tác.

102215
Miễn phí

video in content

3324
Miễn phí

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tạo bài giảng tương tác

3399
Miễn phí