Tài nguyên

Gói Tài Nguyên ActivInspire – Ảnh Động ICON – Đẹp

7990
Miễn phí

Gói tài nguyên ActivInspire _ Ảnh động Hoa

11091
Miễn phí

Gói tài nguyên ảnh động Chữ và Số

9353
Miễn phí

Tài Nguyên ActivInspire _ Gói Ảnh Động Về Các Loài Động Vật.

9395
Miễn phí

Gói Tài Nguyên Hỗ Trợ Soạn Bài Giảng Tương Tác trên Phần Mềm ActivInspire

31022
Miễn phí

Bộ video Phương tiện giao thông dành cho mầm non – Hoàn toàn miễn phí.

5878
Miễn phí

Bộ ảnh nền đẹp dành cho thiết kế bài giảng tương tác.

101246
Miễn phí

video in content

3018
Miễn phí

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tạo bài giảng tương tác

3051
Miễn phí