Tài nguyên

Gói Tài Nguyên ActivInspire – Ảnh Động ICON – Đẹp

8752
Miễn phí

Gói tài nguyên ActivInspire _ Ảnh động Hoa

12212
Miễn phí

Gói tài nguyên ảnh động Chữ và Số

10000
Miễn phí

Tài Nguyên ActivInspire _ Gói Ảnh Động Về Các Loài Động Vật.

10349
Miễn phí

Gói Tài Nguyên Hỗ Trợ Soạn Bài Giảng Tương Tác trên Phần Mềm ActivInspire

32923
Miễn phí

Bộ video Phương tiện giao thông dành cho mầm non – Hoàn toàn miễn phí.

6497
Miễn phí

Bộ ảnh nền đẹp dành cho thiết kế bài giảng tương tác.

102395
Miễn phí

video in content

3404
Miễn phí

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tạo bài giảng tương tác

3473
Miễn phí