Tài nguyên

Gói Tài Nguyên ActivInspire – Ảnh Động ICON – Đẹp

7768
Miễn phí

Gói tài nguyên ActivInspire _ Ảnh động Hoa

10711
Miễn phí

Gói tài nguyên ảnh động Chữ và Số

9134
Miễn phí

Tài Nguyên ActivInspire _ Gói Ảnh Động Về Các Loài Động Vật.

9045
Miễn phí

Gói Tài Nguyên Hỗ Trợ Soạn Bài Giảng Tương Tác trên Phần Mềm ActivInspire

30296
Miễn phí

Bộ video Phương tiện giao thông dành cho mầm non – Hoàn toàn miễn phí.

5686
Miễn phí

Bộ ảnh nền đẹp dành cho thiết kế bài giảng tương tác.

100111
Miễn phí

video in content

2858
Miễn phí

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tạo bài giảng tương tác

2899
Miễn phí