Tài nguyên

Gói Tài Nguyên ActivInspire – Ảnh Động ICON – Đẹp

7486
Miễn phí

Gói tài nguyên ActivInspire _ Ảnh động Hoa

10171
Miễn phí

Gói tài nguyên ảnh động Chữ và Số

8884
Miễn phí

Tài Nguyên ActivInspire _ Gói Ảnh Động Về Các Loài Động Vật.

8681
Miễn phí

Gói Tài Nguyên Hỗ Trợ Soạn Bài Giảng Tương Tác trên Phần Mềm ActivInspire

29372
Miễn phí

Bộ video Phương tiện giao thông dành cho mầm non – Hoàn toàn miễn phí.

5392
Miễn phí

Bộ ảnh nền đẹp dành cho thiết kế bài giảng tương tác.

99801
Miễn phí

video in content

2656
Miễn phí

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tạo bài giảng tương tác

2683
Miễn phí