Bài giảng tương tác

Bài giảng tương tác sinh học – Quần thể sinh vật

539
Miễn phí

Bài giảng tương tác lịch sử – các nước ĐNA

505
Miễn phí

Bài giảng tương tác tiếng anh-At home

490
Miễn phí

Bài giảng tương tác lớp mầm – chủ đề bản thân

523
Miễn phí

Bài giảng tương tác Khoa học – Động vật ăn gì?

559
Miễn phí

Bài giảng tương tác tin học – Ngôn ngữ lập trình

652
Miễn phí

Bài giảng tương tác vật lý-Lớp 11_Các tật của mắt và cách khắc phục

614
Miễn phí

bài giảng tương tác ngữ văn – Chiếc lá cuối cùng

574
Miễn phí

Bài giảng tương tác toán lớp 7_Cộng trừ số hữu tỉ

588
Miễn phí

Bài giảng tương tác – Môn Tự nhiên và Xã hội_Lớp3

617
Miễn phí

Bài giảng tương tác – Môn tiếng anh lớp 1_Let’s talk

623
Miễn phí

Bài giảng phương tiện giao thông – bài giảng tương tác ActivInspire

9826
20000 VND

Bài giảng ActivInspire _ Bé làm quen với chữ cái ld

10329
10000 VND

Bài giảng tương tác ActivInspire _ Môn toán 10 _ Tích Vô hướng của hai Véc Tơ 2

8090
2000 VND

Bài giảng tương tác – Châu âu thời kỳ phong kiến

6865
15000 VND

Bài giảng tương tác ActivInspire _ Tiếng Việt Lớp 1- Vần ‘ iu – êu ‘

10445
15000 VND

Bài giảng tương tác ActivInspire _ Môn Toán 10_ Tích vô hương của hai Véc tơ

7400
20000 VND

Bài giảng tương tác ActivInspire_ Môn tin học 6_ Bài 12 Hệ điều WinDow

11499
20000 VND