Bài giảng tương tác

Bài giảng phương tiện giao thông – bài giảng tương tác ActivInspire

8440
20000 VND

Bài giảng ActivInspire _ Bé làm quen với chữ cái ld

9221
10000 VND

Bài giảng tương tác ActivInspire _ Môn toán 10 _ Tích Vô hướng của hai Véc Tơ 2

7205
2000 VND

Bài Giảng Tương Tác ActivInspire _ Môn Lịch sử 10 _ Châu âu thời kỳ phong kiến

6101
15000 VND

Bài giảng tương tác ActivInspire _ Tiếng Việt Lớp 1- Vần ‘ iu – êu ‘

9415
15000 VND

Bài giảng tương tác ActivInspire _ Môn Toán 10_ Tích vô hương của hai Véc tơ

6525
20000 VND

Bài giảng tương tác ActivInspire_ Môn tin học 6_ Bài 12 Hệ điều WinDow

10291
20000 VND

Bài giảng tương tác ActivInspire_ Môn Vật Lý 6_ Ròng Rọc

12100
Miễn phí

Bài giảng tương tác_Môn lịch sử 11_ Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2 ( 1939 – 1945)

7866
10000 VND

Bài giảng tương tác _ Môn Lịch sử lớp 10 _ Văn Hóa Trung Quốc Thời Phong Kiến

7115
10000 VND

Bài giảng tương tác – An toàn cho bé

10120
10000 VND

Bài giảng tương tác – Tiếng anh lớp 6- Big Or Small

6229
15000 VND

Bài giảng tương tác_ Bé vui ngày hội 22/12

7433
10000 VND

Bài giảng Tương tác – Bé tìm hiểu về ngày hội 22/12

14871
10000 VND

Bài giảng tương tác_ Bé học chữ số 8

7494
12000 VND

Bài giảng tương tác – Bé phân biệt màu xanh – màu đỏ

13763
10000 VND

Bài giảng tương tác – Bé làm quen chữ B – C

10111
15000 VND

Bài giảng tương tác_ An toàn cho bé_ Những việc bé cần tránh.

5739
10000 VND