Tất cả các bài giảng tương tác

Bài giảng tương tác sinh học – Quần thể sinh vật

263
Miễn phí

Bài giảng tương tác lịch sử – các nước ĐNA

265
Miễn phí

Bài giảng tương tác tiếng anh-At home

230
Miễn phí

Bài giảng tương tác lớp mầm – chủ đề bản thân

233
Miễn phí

Bài giảng tương tác Khoa học – Động vật ăn gì?

271
Miễn phí

Bài giảng tương tác tin học – Ngôn ngữ lập trình

286
Miễn phí

Bài giảng tương tác vật lý-Lớp 11_Các tật của mắt và cách khắc phục

266
Miễn phí

bài giảng tương tác ngữ văn – Chiếc lá cuối cùng

266
Miễn phí

Bài giảng tương tác toán lớp 7_Cộng trừ số hữu tỉ

284
Miễn phí

Bài giảng tương tác – Môn Tự nhiên và Xã hội_Lớp3

320
Miễn phí

Bài giảng tương tác – Môn tiếng anh lớp 1_Let’s talk

293
Miễn phí

Bài giảng phương tiện giao thông – bài giảng tương tác ActivInspire

9464
20000 VND

Bài giảng ActivInspire _ Bé làm quen với chữ cái ld

9997
10000 VND

Bài giảng tương tác ActivInspire _ Môn toán 10 _ Tích Vô hướng của hai Véc Tơ 2

7790
2000 VND

Bài giảng tương tác – Châu âu thời kỳ phong kiến

6603
15000 VND

Gói Tài Nguyên ActivInspire – Ảnh Động ICON – Đẹp

7868
Miễn phí

Gói tài nguyên ActivInspire _ Ảnh động Hoa

10903
Miễn phí

Bài giảng tương tác ActivInspire _ Tiếng Việt Lớp 1- Vần ‘ iu – êu ‘

10085
15000 VND