Bài giảng tương tác

3

Bài giảng tương tác ActivInspire _ Phương tiện giao thông

5095
20000 VND
1

Bài giảng ActivInspire _ Bé học chữ l – d

6147
10000 VND
dd

Bài giảng tương tác ActivInspire _ Môn toán 10 _ Tích Vô hướng của hai Véc Tơ 2

4739
2000 VND
dd

Bài Giảng Tương Tác ActivInspire _ Môn Lịch sử 10 _ Châu âu thời kỳ phong kiến

3827
15000 VND
1

Bài giảng tương tác ActivInspire _ Tiếng Việt Lớp 1- Vần ‘ iu – êu ‘

6446
15000 VND
dd

Bài giảng tương tác ActivInspire _ Môn Toán 10_ Tích vô hương của hai Véc tơ

4368
20000 VND
hệ điều hành window

Bài giảng tương tác ActivInspire_ Môn tin học 6_ Bài 12 Hệ điều WinDow

6619
20000 VND
1

Bài giảng tương tác ActivInspire_ Môn Vật Lý 6_ Ròng Rọc

8831
Miễn phí
1

Bài giảng tương tác_Môn lịch sử 11_ Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2 ( 1939 – 1945)

5316
10000 VND
dd

Bài giảng tương tác _ Môn Lịch sử lớp 10 _ Văn Hóa Trung Quốc Thời Phong Kiến

4860
10000 VND
h1

Bài giảng tương tác – An toàn cho bé

6917
10000 VND
1

Bài giảng tương tác – Tiếng anh lớp 6- Big Or Small

4262
15000 VND
DD

Bài giảng tương tác_ Bé vui ngày hội 22/12

4527
10000 VND
dd

Bài giảng Tương tác – Bé tìm hiểu về ngày hội 22/12

9041
10000 VND
dd

Bài giảng tương tác_ Bé học chữ số 8

4709
12000 VND
dd

Bài giảng tương tác – Bé phân biệt màu xanh – màu đỏ

10258
10000 VND
h1

Bài giảng tương tác – Bé làm quen chữ B – C

6539
15000 VND
DD

Bài giảng tương tác_ An toàn cho bé_ Những việc bé cần tránh.

3641
10000 VND