Bài giảng tương tác

3

Bài giảng tương tác ActivInspire _ Phương tiện giao thông

4435
20000 VND
1

Bài giảng ActivInspire _ Bé học chữ l – d

5406
10000 VND
dd

Bài giảng tương tác ActivInspire _ Môn toán 10 _ Tích Vô hướng của hai Véc Tơ 2

3982
2000 VND
dd

Bài Giảng Tương Tác ActivInspire _ Môn Lịch sử 10 _ Châu âu thời kỳ phong kiến

2893
15000 VND
1

Bài giảng tương tác ActivInspire _ Tiếng Việt Lớp 1- Vần ‘ iu – êu ‘

5629
15000 VND
dd

Bài giảng tương tác ActivInspire _ Môn Toán 10_ Tích vô hương của hai Véc tơ

3711
20000 VND
hệ điều hành window

Bài giảng tương tác ActivInspire_ Môn tin học 6_ Bài 12 Hệ điều WinDow

5507
20000 VND
1

Bài giảng tương tác ActivInspire_ Môn Vật Lý 6_ Ròng Rọc

7823
Miễn phí
1

Bài giảng tương tác_Môn lịch sử 11_ Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2 ( 1939 – 1945)

4634
10000 VND
dd

Bài giảng tương tác _ Môn Lịch sử lớp 10 _ Văn Hóa Trung Quốc Thời Phong Kiến

4223
10000 VND
h1

Bài giảng tương tác – An toàn cho bé

6090
10000 VND
1

Bài giảng tương tác – Tiếng anh lớp 6- Big Or Small

3689
15000 VND
DD

Bài giảng tương tác_ Bé vui ngày hội 22/12

3962
10000 VND
dd

Bài giảng Tương tác – Bé tìm hiểu về ngày hội 22/12

8013
10000 VND
dd

Bài giảng tương tác_ Bé học chữ số 8

4063
12000 VND
dd

Bài giảng tương tác – Bé phân biệt màu xanh – màu đỏ

9398
10000 VND
h1

Bài giảng tương tác – Bé làm quen chữ B – C

5620
15000 VND
DD

Bài giảng tương tác_ An toàn cho bé_ Những việc bé cần tránh.

3118
10000 VND