Bài giảng tương tác

3

Bài giảng tương tác ActivInspire _ Phương tiện giao thông

4307
20000 VND
1

Bài giảng ActivInspire _ Bé học chữ l – d

5278
10000 VND
dd

Bài giảng tương tác ActivInspire _ Môn toán 10 _ Tích Vô hướng của hai Véc Tơ 2

3862
2000 VND
dd

Bài Giảng Tương Tác ActivInspire _ Môn Lịch sử 10 _ Châu âu thời kỳ phong kiến

2757
15000 VND
1

Bài giảng tương tác ActivInspire _ Tiếng Việt Lớp 1- Vần ‘ iu – êu ‘

5472
15000 VND
dd

Bài giảng tương tác ActivInspire _ Môn Toán 10_ Tích vô hương của hai Véc tơ

3615
20000 VND
hệ điều hành window

Bài giảng tương tác ActivInspire_ Môn tin học 6_ Bài 12 Hệ điều WinDow

5338
20000 VND
1

Bài giảng tương tác ActivInspire_ Môn Vật Lý 6_ Ròng Rọc

7590
Miễn phí
1

Bài giảng tương tác_Môn lịch sử 11_ Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2 ( 1939 – 1945)

4515
10000 VND
dd

Bài giảng tương tác _ Môn Lịch sử lớp 10 _ Văn Hóa Trung Quốc Thời Phong Kiến

4091
10000 VND
h1

Bài giảng tương tác – An toàn cho bé

5904
10000 VND
1

Bài giảng tương tác – Tiếng anh lớp 6- Big Or Small

3571
15000 VND
DD

Bài giảng tương tác_ Bé vui ngày hội 22/12

3862
10000 VND
dd

Bài giảng Tương tác – Bé tìm hiểu về ngày hội 22/12

7859
10000 VND
dd

Bài giảng tương tác_ Bé học chữ số 8

3926
12000 VND
dd

Bài giảng tương tác – Bé phân biệt màu xanh – màu đỏ

9274
10000 VND
h1

Bài giảng tương tác – Bé làm quen chữ B – C

5462
15000 VND
DD

Bài giảng tương tác_ An toàn cho bé_ Những việc bé cần tránh.

3016
10000 VND