Bài giảng tương tác

3

Bài giảng tương tác ActivInspire _ Phương tiện giao thông

6093
20000 VND
1

Bài giảng ActivInspire _ Bé học chữ l – d

7049
10000 VND
dd

Bài giảng tương tác ActivInspire _ Môn toán 10 _ Tích Vô hướng của hai Véc Tơ 2

5517
2000 VND
dd

Bài Giảng Tương Tác ActivInspire _ Môn Lịch sử 10 _ Châu âu thời kỳ phong kiến

4608
15000 VND
1

Bài giảng tương tác ActivInspire _ Tiếng Việt Lớp 1- Vần ‘ iu – êu ‘

7288
15000 VND
dd

Bài giảng tương tác ActivInspire _ Môn Toán 10_ Tích vô hương của hai Véc tơ

4925
20000 VND
hệ điều hành window

Bài giảng tương tác ActivInspire_ Môn tin học 6_ Bài 12 Hệ điều WinDow

7669
20000 VND
1

Bài giảng tương tác ActivInspire_ Môn Vật Lý 6_ Ròng Rọc

9841
Miễn phí
1

Bài giảng tương tác_Môn lịch sử 11_ Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2 ( 1939 – 1945)

5927
10000 VND
dd

Bài giảng tương tác _ Môn Lịch sử lớp 10 _ Văn Hóa Trung Quốc Thời Phong Kiến

5556
10000 VND
h1

Bài giảng tương tác – An toàn cho bé

7801
10000 VND
1

Bài giảng tương tác – Tiếng anh lớp 6- Big Or Small

4906
15000 VND
DD

Bài giảng tương tác_ Bé vui ngày hội 22/12

5126
10000 VND
dd

Bài giảng Tương tác – Bé tìm hiểu về ngày hội 22/12

9781
10000 VND
dd

Bài giảng tương tác_ Bé học chữ số 8

5559
12000 VND
dd

Bài giảng tương tác – Bé phân biệt màu xanh – màu đỏ

11177
10000 VND
h1

Bài giảng tương tác – Bé làm quen chữ B – C

7532
15000 VND
DD

Bài giảng tương tác_ An toàn cho bé_ Những việc bé cần tránh.

4212
10000 VND