Giáo trình, tài liệu tham khảo học tập về phần mềm Activ Inspire

Hướng Dẫn Cài Gói Tài Nguyên Vào Phần Mềm ActivInspire

Hướng Dẫn Cài Gói Tài Nguyên Vào Phần Mềm ActivInspire

Khi tải gói tài nguyên về máy, để sử dụng được những tài nguyên này Thầy/Cô cần phải cài. Việc cài gói tài nguyên ActicInspire rất đơn giản. Hiện nay, còn nhiều Thầy/Cô chưa nắm được cách cài. Baigiangtuongtac.com hướng dẫn cách cài gói tài nguyên ActicInspire như sau: Đầu tiên, tải file tài nguyên về máy. Nếu thầy cô chưa có tài nguyên có thể tham khảo tải về tại: http://baigiangtuongtac.com/lesson/goi-tai-nguyen-ho-tro-soan-bai-giang-tuong-tac-tren-phan-mem-activinspire/ http://baigiangtuongtac.com/lesson/tai-nguyen-activinspire-_-goi-anh-dong-ve-cac-loai-dong-vat/ Click trực…

Đọc tiếp